Privacybeleid 
Dit is het privacybeleid van Stichting Nederlands Fotomuseum, (Postadres Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam, KVK: 224335723) en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De Stichting Nederlands Fotomuseum is wat we bedoelen als we het over 'wij of 'Nederlands Fotomuseum' hebben. Het Nederlands Fotomuseum hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

In dit privacy statement leggen we uit welke gegevens we verzamelen en verwerken en wat uw rechten zijn op dit vlak. Om fotografieliefhebbers en andere geïnteresseerden in het Nederlands Fotomuseum met onze website zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzamelen we via www.nederlandsfotomuseum.nl een aantal gebruikersgegevens. Hieronder leest u welke gegevens we verzamelen en waarom.

Welke informatie wordt door het Nederlands Fotomuseum verzameld?

Website
Als u een website bezoekt stuurt uw computer automatisch een aantal gegevens naar de server. Bijvoorbeeld uw IP-adres, de browser waarmee u de website bezoekt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina die u bezoekt. Dat gebeurt dus ook op onze website.

Website-account
Als u een account op onze website hebt aangemaakt, dan kunt u daarmee o.a. uw bestellingen uit onze webwinkel bekijken. Om een account aan te maken vragen we u om uw e-mailadres.

Nieuwsbrieven
Als u zich daarvoor heeft aangemeld maken we gebruik van het e-mailadres en de voor- en achternaam die u heeft opgegeven voor het sturen van nieuwsbrieven. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan elke nieuwbrief afmelden.

Contact
Als u contact opneemt met via het contactformulier op onze website omdat u een vraag, opmerking of klacht heeft, dan slaan we uw contactgegevens en uw bericht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor het goed kunnen afhandelen van uw vraag of klacht.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van www.nederlandsfotomuseum.nl maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer/apparaat zodat uw gebruik van onze website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google Analytics geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op die manier krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we aan de hand van die gegevens de gebruikerservaring verbeteren.
We delen geen persoonsgegevens met Google en Google kan de bezoek-informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten.

Voor welke doeleinden zal het Nederlands Fotomuseum informatie over u gebruiken?
Om tentoonstellingen of projecten aan u aan te bevelen op basis van eerder bezoekgedrag en interesses;
Om marketingacties voor het Nederlands Fotomuseum te kunnen doen;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om onze website en systemen te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden. Via ons kunnen derde partijen u dus nooit aanbiedingen doen die niet over het Nederlands Fotomuseum gaan.

Natuurlijk hopen we dat steeds meer mensen fotografieliefhebber worden. Om nieuwe mensen te bereiken, maken wij daarom gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals bijvoorbeeld Facebook.

Het Nederlands Fotomuseum kan uw gegevens alleen verstrekken aan derden als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde. Ten slotte kunnen we uw gegevens aan een derde verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Categorieën van ontvangers van gegevens:
Betalingsprovider (MultiSafePay)
Hostingpartijen (Google, Redkiwi, Jewel Labs)
E-mail-providers (Mailchimp)
Analyse-tools (Google Analytics,)
Partners (Museumkaart, Rotterdampas, BGL VIP-kaart, Rotterdam Festivals)

Op welke wijze beschermen wij uw persoonlijke informatie?
Het Nederlands Fotomuseum neemt verschillende passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn
We bewaren uw gegevens zo lang als dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. Hoe lang we precies gegevens bewaren is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor ze worden verwerkt.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan heeft u het recht om dat te doen. Daarvoor dient u contact met ons op te nemen via info@nederlandsfotomuseum.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Als u op grond van het overzicht informatie wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Het Nederlands Fotomuseum zal ook binnen vier weken op dit verzoek reageren. Als het Nederlands Fotomuseum besluit uw verzoek niet uit te voeren, zal worden aangegeven waarom we dat niet doen.

Klachten
Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door het Nederlands Fotomuseum, dan kunt u dat aan ons laten weten en proberen we samen tot een oplossing te komen. Maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, hiervoor verwijzen we u door naar hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Dit privacybeleidkan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website via https://www.nederlandsfotomuseum.nl/privacy/. Mocht u nog vragen hebben over dit privacy document dan kunt u via info@nederlandsfotomuseum.nl contact met ons opnemen.

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi

Vanwege de corona virus maatregelen wordt uw webshop order tijdelijk niet verwerkt / Due to the corona virus measures your webshop order will temporarily not be processed. Sluiten