Het Nederlands Fotomuseum waakt over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en van de toekomst en plaatst de bijna zes miljoen negatieven, dia’s, contactalbums en vintage prints in een actuele, internationale context. Daarbij omarmt het museum fotografie die reflecteert op de wereld en deelt die met de samenleving.

Om de toekomstplannen van het museum te realiseren zoekt het museum per 1 januari 2020 een fulltime bestuurssecretaris voor 38 uur per week

De functie
De Bestuurssecretaris ondersteunt de directeur-bestuurder van het museum bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken. De Bestuurssecretaris notuleert bij de bestuurlijke vergaderingen, bereidt deze voor, zorgt dat gemaakte afspraken nagekomen worden en houdt toezicht op de bestuurlijke werkzaamheden.

De Bestuurssecretaris is de rechterhand van de directeur-bestuurder en fungeert als sparringpartner, denkt mee over bestuurlijke vraagstukken en geeft vorm aan de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

De Bestuurssecretaris geeft de directeur-bestuurder advies over organisatie brede vraagstukken en houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. De Bestuurssecretaris is een vraagbaak voor de diverse bestuurlijke organen.

De Bestuurssecretaris zorgt ervoor dat de directeur-bestuurder zich kan richten op het daadwerkelijk besturen van de organisatie en zich niet bezig hoeft te houden met de voortgang van de werkzaamheden.

Tot de werkzaamheden behoren het leiden van projecten ter optimalisering van administratieve processen en procedures; initiëren en begeleiden van evaluaties, onderzoeken en plannen die betrekking hebben op het beleid en de effectmeting van het Nederlands Fotomuseum; bewaken van het directiebudget en voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden uitvoeren in het kader van de planning en control cyclus;

De functie valt rechtstreeks onder de directeur-bestuurder.

Benodigde kennis en ervaring 
Een passende universitaire opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, public affairs of rechten;
Aantoonbare kennis van cultuurbeleid en het culturele veld;
Betrokken bij en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de maatschappij;
 Effectief in communicatie en excellente beheersing van de Nederlandse taal;
 Ervaring met agendabeheer, archiefbeheer en secretariële werkzaamheden;
Ervaring met projectmatig werken, beheer van planningen en budgetten, en het opstellen van evaluaties en rapportages;
Minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Profiel
Organisatiebewust;
• Representatief, gastvrij en klantgericht;
• Flexibel, proactief, hands-on en resultaatgericht;
• Effectief en efficiënt met oog voor kwaliteit.

Aanstelling
Het museum biedt een arbeidsovereenkomst van één jaar voor 38 uur per week per 1 januari 2020. Bij goed functioneren kan de functie daarna omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Salaris
Het bruto maandsalaris is minimaal € 2.598 en maximaal € 3.706 bij een volledig dienstverband van 38 uur. De functie is gewaardeerd in schaal 10 met aanloopschaal 9 afhankelijk van ervaring. Het Nederlands Fotomuseum kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling.

Solliciteren
Het Nederlands Fotomuseum ambieert een brede diversiteit in zijn team en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met diverse achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Solliciteren kan tot 4 november 2019 door een email te sturen met motivatiebrief en cv te sturen aan het hoofd bedrijfsvoering, Saskia Cornelissen via scornelissen@nederlandsfotomuseum.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Open sollicitaties
Het Nederlands Fotomuseum neemt open sollicitaties niet in behandeling. We waarderen uw interesse om te willen werken bij het Fotomuseum en verwijzen u naar onze beschikbare functies.

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi