HET OORDEEL│ BUITEN REDELIJKE TWIJFEL? | JAN BANNING & CHRISTINA BOYER

Christina Boyer (1969, Columbus, Ohio) is veroordeeld voor de moord op haar dochter Amber.

In 2013, tijdens het werk aan zijn project Law & Order over strafrecht in vier landen, stuitte Jan Banning op deze strafzaak. Uit zijn onderzoek trekt hij de volgende conclusie: er is geen bewijs van Christina’s schuld; en haar veroordeling is het resultaat van een plea bargain (schikking) waartoe zij besloot uit angst, vanwege de minimale verdediging door haar pro deo advocaat. Christina Boyer was één van de tachtig vrouwen die hij portretteerde in de Pulaski-vrouwengevangenis in Georgia, VS. De twee begonnen een intensieve correspondentie, Banning vergaarde het complete archief over de zaak en deed diepgravend onderzoek. Hij vond steeds meer aanwijzingen voor haar onschuld.

Het Oordeel is een casestudy, waarmee Banning beoogt een bijdrage te leveren aan een genuanceerde kijk op een specifieke strafzaak, waar hij in de loop van de jaren nauw bij betrokken is geraakt. Tevens geeft het inzicht in het Amerikaanse strafrecht in het algemeen. Het roept vragen op over subjectiviteit en objectiviteit, over waarheid en leugen, over het destilleren van een oordeel uit een verwarrende veelheid aan gegevens. De ‘artivist’ Banning hoopt dat het boek en de tentoonstelling over deze zaak een bijdrage kunnen leveren, hoe klein ook, aan de vrijlating van Christina Boyer.  

Door deze tentoonstelling te faciliteren draagt het Nederlands Fotomuseum bij aan het vertellen van dit visuele verhaal dat ertoe doet. De tentoonstelling verbeeldt hoe mensen vermorzeld kunnen raken door systemen die zo veel machtiger zijn dan zijzelf. Ook bevraagt zij de rol van het verschijnsel trial by media. Het verhaal gaat ook over arm en rijk en wat je sociaal-economische status voor effect kan hebben op je weerbaarheid in deze wereld. Een actueel thema, dat we dagelijks – ook in Nederland – zien opduiken. Deze zaak reikt verder dan dit ene geval van Christina Boyer. Door het samenwerkingsverband dat Jan Banning met haar is aangegaan draagt Christina Boyer zelf bij aan de tentoonstelling. Zo verlenen we hun beiden een podium, een stem, zeggingskracht.

De foto’s in Verbeelding zijn Bannings fotografische interpretaties van elementen van de zaak Christina Boyer, ontstaan in de loop van zijn onderzoek. Sommige zijn documentair, omdat ze – hoe subjectief ook gefotografeerd – een bestaande werkelijkheid ‘afbeelden’. Andere foto’s zijn visuele constructies: ensceneringen, gebaseerd op bronnenonderzoek, op beschrijvingen en herinneringen van Christina Boyer of op combinaties van beide.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Het Oordeel - De zaak Christina Boyer, ontworpen door Victor Levie en uitgegeven door Schilt Publishing. Het boek toont de resultaten van Bannings uitgebreide en jarenlange onderzoek. Door documentaire en geënsceneerde foto’s te combineren met teksten, fileert Banning de rol van de media, presenteert hij analyses van medici en geeft hij zijn eigen visuele interpretatie van elementen van het verhaal. 

De publicatie is verkrijgbaar in het museum en op onze webshop.

Het Oordeel – De zaak Christina Boyer (Nederlandstalig) ISBN 978 90 5330 951 3
The Verdict – The Christina Boyer Case (Engelstalig) ISBN 978 90 5330 945 2
Prijs € 50,-

Podcast Jan & Christina

Podcast Jan & Christina
Wil je meer achtergrondinformatie over de tentoonstelling Het Oordeel? Luister dan naar de podcastserie Jan & Christina van Katinka Baehr.
Klik hier

Project partners

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi