Cursus determineren historische procédé’s

Het Nederlands Fotomuseum en de Universiteitsbibliotheek Leiden organiseren jaarlijks de cursus Determineren van histori­sche fotografische procédés, voor conservatoren, archivarissen en andere belangstellenden op het gebied van de fotografie. De cursus vindt plaats bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Tijdens de cursus maken de deelnemers van nabij kennis met een selectie van originele historische foto’s en objecten uit de prachtige historische collectie van de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

Vooral onder archivarissen en conservatoren die fotografieverzamelingen beheren, bestaat grote behoefte aan kennisverwerving op het gebied van historische procedés, onder meer met het oog op preventieve conservering en restauratieproblematiek. Vanuit die ervaring is een structurele basis voor deskundigheidsbevorde­ring gelegd in de vorm van een cursus van langere duur, waarin het determineren van historische en hedendaagse fotografische procedés – aan de hand van historische voorbeelden – diepgaand kan worden bestudeerd. Specifieke deskundigheid of 'connaisseurschap' is een sleutelwoord bij de invulling van beheer- en bestuursfuncties in fotografie verzamelende instellingen. Zowel ten behoeve van oud-studenten als van collega’s in musea en archieven bieden wij daarom deze nascholingscursus aan.

De cursus, waarin theorie en praktijk evenredig aan bod komen, is een coproductie van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden (drs. M.E.N. van den Heuvel, conservator fotografie) en het Nederlands Fotomuseum (restaurator dhr. Herman Maes).

De cursus vindt plaats van 4 februari tot en met 24 maart 2020. 

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi