Vanwege de corona virus maatregelen hanteert het museum een tijdelijke acquisitiestop

Aan het Nederlands Fotomuseum worden regelmatig foto's (afdrukken, albums, negatieven of hele archieven) aangeboden. Aangezien het museum streng selecteert op basis van het acquisitiebeleid, wordt slechts een klein gedeelte van het aanbod opgenomen in de collectie. Aangeboden archieven worden alleen aan de adviescommissie voorgelegd indien het archief past binnen het vastgestelde acquisitiebeleid.

De opname van complete fotoarchieven brengt een uiterst kostbare zorg voor beheer, behoud en ontsluiting met zich mee. Om deze reden wordt iedere mogelijke aanwinst zorgvuldig beoordeeld. In de financiering van het beheer wordt deels voorzien door de overheid en gemaakte kosten worden uitgebreid verantwoord.

Hoe aan te bieden
Mondelinge of geschreven informatie schiet vaak tekort bij de beoordeling van foto's. Omdat het onmogelijk is voor de medewerkers van het museum om alles persoonlijk te bekijken stellen we u in eerste instantie graag onderstaande vragen die, voorzien van duidelijke foto's, aan het Fotomuseum toegestuurd kunnen worden aan schenkingen@nederlandsfotomuseum.nl.

U legt uw verzoek voor aan Loes van Harrevelt (Conservator Collecties) en Martijn van den Broek (Hoofd Collecties), voorzien van een ingevulde vragenlijst en duidelijke foto’s. Na beoordeling informeren zij u over de mogelijkheden tot schenking, of verwijzen u door indien het Fotomuseum geen mogelijkheid tot opname ziet. Het museum streeft ernaar om uw aanbod binnen een maand te beantwoorden.

Hierbij is het goed om te weten dat:

Het Nederlands Fotomuseum geen taxaties verricht.
Het zonder afspraak brengen of opsturen van objecten niet tot de mogelijkheden behoort.
Het museum geen verantwoordelijkheid draagt voor verlies en beschadiging van per post verstuurde stukken.

Voor aanbod van boeken stuur een email naar: bibliotheek@nederlandsfotomuseum.nl

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi