De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft positief geadviseerd over de nieuwe koers van het Nederlands Fotomuseum. De raad erkent het belang van de ambities zoals neergelegd in het beleidsplan 2021-2024 en adviseert de gemeente hiervoor 813.000 euro structurele subsidie vrij te maken. De RRKC steunt de richting die het museum heeft ingezet, met focus op fotografie uit Nederland en met name op de eigen rijke collectie. ‘Het museum wil zijn positie aanmerkelijk versterken, in Rotterdam en landelijk.’ En de raad constateert: ‘Het museum werkt er hard aan om zichzelf op allerlei fronten te vernieuwen.’


Bezoekers Nederlands Fotomuseum, opening De collectie belicht door Marwan Magroun, februari 2020. Nog te zien tot en met 31 december 2020. © Fred Erns

In 2021 gaat het Nederlands Fotomuseum die koers verder kracht bijzetten met de Eregalerij van de Nederlandse fotografie; een selectie van honderd werken met iconische waarde die samen het verhaal vertellen van ruim 180 jaar fotogeschiedenis in Nederland. De raad apprecieert dit project. De Eregalerij zal direct een groot publiek aanspreken en het vaak tot het vakgebied beperkte debat over inclusief denken en handelen toegankelijk maken voor een breed publiek. De Eregalerij omvat 99+1 werken: één wand zal leeg zijn en staan voor het bewust of onbewust niet gekozene. Het publiek wordt hierbij uitgenodigd een rol te spelen.

Het streven van het Nederlands Fotomuseum om een groter deel van de collectie te registreren en digitaliseren krijgt ook goedkeuring van de raad. De RRKC spreekt van een ‘goed en degelijk collectiebeleidsplan’ voor de collectie die door de minister is aangewezen als van nationaal belang. Vorig jaar besloot de minister van OCW 1,5 miljoen euro extra toe te kennen, bedoeld voor een inhaalslag op het gebied van collectiebeheer.

De raad ondersteunt tevens de aandacht van het Nederlands Fotomuseum voor educatie en juicht met name de bevordering van visuele geletterdheid toe. 'De keuze om kinderen en jongeren in rondleidingen en met onderwijsprogramma's te leren kijken volgens de Visual Thinking Strategy methode is goed en doordacht, omdat kinderen zo leren begrijpen, kritisch kijken en interpreteren.'

Ook de inzet op talentontwikkeling van fotografen wordt geprezen door de RRKC, evenals de aandacht voor amateur- en vrijetijdsfotografie.

De raad vraagt zich af of het museum niet té ambitieus is met betrekking tot onder meer het streven een kenniscentrum voor fotografie uit Nederland te willen zijn. Maar al met al spreekt de raad van een ‘goed doordacht beleidsplan’.

Het Nederlands Fotomuseum had bij de gemeente meer geld aangevraagd dan de RRKC nu adviseert en hoopt dan ook dat de gemeente later dit jaar besluit een hoger bedrag toe te kennen om de plannen te kunnen waarmaken, én om bij te dragen aan fair pay en aan de kosten van het beheer van de Rotterdamse Wereldcollectie.

Met dank aan:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | Wertheimer Fonds | Prins Bernhard Cultuurfonds | Bankgiro Loterij

Corporate Partner collectie: Nationale-Nederlanden
Corporate Partner photography award: Somfy
Bijdragen Collectieprogramma’s 2020 – 2021:  Mondriaan Fonds
Fonds op Naam:  Fonds Anna Cornelis

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi