Missie

De missie vormt de basis waaruit de visie en de strategische doelen voor het museum worden afgeleid.

Visuele verhalen die er toe doen.

Wij waken over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maken dit toegankelijk voor het publiek. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. Wij verzamelen en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die er toe doen.

 

Visie

De visie omschrijft de situatie waar het Nederlands Fotomuseum naar streeft. Ze is gebaseerd op de missie en de kernwaarden van het museum en houdt rekening met externe factoren en de belangrijkste belanghebbenden.

Het is ons doel uit te groeien tot hét internationale platform voor fotografie uit Nederland: hier wordt het debat gevoerd over fotografie en al die onderwerpen die fotografen ter discussie stellen. Aan de basis ligt onze rijke collectie. Deze is en blijft een afspiegeling van de Nederlandse fotografie. Ook op het gebied van collectiebeheer zijn wij beeldbepalend. We zijn er voor iedereen, ook voor degenen voor wie een museumbezoek niet vanzelfsprekend is. Wij kiezen voor fotografen die de wereld bevragen. Wij bieden deze fotografen een podium, zodat hun verhalen met publiek gedeeld kunnen worden in de vorm van tentoonstellingen, debatten en activiteiten. Dat maakt ons tot de ambassadeur van fotografen uit Nederland.

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi