Missie

Visuele verhalen die ertoe doen.

Wij waken over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maken dit toegankelijk voor het publiek in al zijn verscheidenheid. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. Wij verzamelen en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Wij spannen ons in diversiteit en inclusie te bevorderen op alle mogelijke fronten, in organisatie, programmering en samenwerkingen. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die ertoe doen. 

Visie

Het is ons doel uit te groeien tot hét internationale platform voor fotografie uit Nederland: hier wordt het debat gevoerd over fotografie en al die onderwerpen die fotografen ter discussie stellen. Aan de basis ligt onze rijke collectie. Deze is en blijft een afspiegeling van de Nederlandse fotografie. Ook op het gebied van collectiebeheer zijn wij beeldbepalend. We zijn er voor iedereen, ook voor degenen voor wie een museumbezoek niet vanzelfsprekend is. Wij kiezen voor fotografen die de wereld bevragen. Wij bieden deze fotografen een podium, zodat hun verhalen met publiek gedeeld kunnen worden in de vorm van tentoonstellingen, debatten en activiteiten. Dat maakt ons tot de ambassadeur van fotografen uit Nederland.

Standpunt inzake inclusie
Het Nederlands Fotomuseum spreekt zich uit over het belang van inclusiviteit. We steunen de Black Lives Matter beweging, we spreken ons hardgrondig uit tegen racisme en discriminatie, én we zetten stappen om zelf te veranderen op het gebied van programmering, van personeelssamenstelling en van (kijk op) de collectie. We beschouwen culturele diversiteit als een verrijking van onze samenleving. Vanuit die overtuiging streeft het museum naar meerstemmigheid in alles wat het doet: in de collectie, de presentatie, educatie, de publieksactiviteiten en in het personeelsbestand.  Lees meer

Het Nederlands Fotomuseum is een schatkamer en een toonzaal ineen. Met ruim 5,6 miljoen beelden in de collectie waken wij over het Nederlands fotografisch erfgoed en laten dit zien in de context van nu. Het Nederlands Fotomuseum is een nationaal museum - van ons allemaal voor ons allemaal. Wij werken in opdracht van het publiek en tonen visuele verhalen die ertoe doen.

Voor iedereen die het verhaal van de Nederlandse fotografie van 1842 tot nu wil ontdekken is er de Eregalerij van de Nederlandse fotografie. In deze vaste presentatie vindt u 99 onderscheidende beelden, die maatschappelijke en artistieke impact hebben gehad en betekenisvol zijn voor de fotografie in Nederland. Beelden om ons te verdiepen in de geschiedenis van de fotografie en die ons door andere ogen naar de wereld laten kijken. En we nodigen u uit zelf een foto toe te voegen aan de Eregalerij.
Naast de Eregalerij zijn er wisselende tentoonstellingen. Van historische tot hedendaagse fotografie, van documentaire tot kunst. Vaak putten we voor deze tentoonstelling uit onze Collectie. Een ding hebben de tentoonstellingen gemeen, het draait om fotografie uit Nederland.

Op dit moment beheert het Nederlands Fotomuseum 175 archieven, die samen een belangrijk deel vormen van het visuele erfgoed van Nederland. Ed van der Elsken, Johannes Rombouts, Ata Kandó en Cas Oorthuys zijn enkele voorbeelden van fotografen uit de 19de en 20ste eeuw, van wie het museum de archieven beheert. Ook werk van eigentijdse fotografen als Bertien van Manen, Vincent Mentzel, Viviane Sassen en Sara Blokland is in de collectie vertegenwoordigd. Door schenkingen, nalatenschappen en aankopen blijft de collectie zich ieder jaar verrijken. Het Nederlands Fotomuseum is naast het Rijksmuseum, uniek in Nederland omdat het beschikt over een restauratieatelier voor fotografie. Ook beschikt het museum over een digitaliseringsatelier, waar nieuwe methodes worden ontwikkeld om fotografie zo goed mogelijk digitaal te kunnen bewaren en tonen. Dit maakt het Nederlands Fotomuseum tot één van de belangrijkste fotografiemusea van Europa met expertise op het gebied van de conservering, restauratie en digitalisering van fotografisch materiaal.

Het Nederlands Fotomuseum is opgericht in 2003 en is ontstaan uit de fusie van het Nederlands Foto Instituut, het Nederlands Foto Archief en het Nationaal Fotorestauratie Atelier. Sinds 2007 is het museum gehuisvest in de voormalige werkplaats Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam.

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi