15.01.21

Dit jaar is het museum gestart met de uitvoering van het Collectie Actieplan: de inhaalslag voor het beheer van de Collectie, mogelijk gemaakt door de structurele jaarlijkse extra subsidie van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit project is erop gericht de registratie van de Collectie op serieniveau van 13 procent naar 95 procent te brengen. Terwijl we dit doen maken we een actuele rapportage van de conditie van de objecten en zorgen we dat de objecten in verantwoord materiaal worden verpakt. Daarnaast willen we de digitalisering van nu 4 procent, brengen naar 25 procent. Dit project zal vijf jaar in beslag nemen. Door dit project wordt het fotografisch erfgoed van Nederland voor iedereen toegankelijk.

Ter voorbereiding is er in het afgelopen jaar een inventarisatie gedaan om per archief de stand van zaken vast te stellen op het gebied van registratie, conservering en digitalisering. Ook zijn tijdens deze inventarisatie de aantallen objecten per archief nagelopen en waar nodig bijgesteld, waardoor er meer inzicht verkregen is in de totale omvang van de collectie.


Actieteam in week 2 van het Actieplan

Het Team Actieplan dat 1 januari van start is gegaan, bestaat uit een achttal registratoren en behoudsmedewerkers die de komende vijf jaar zullen werken aan het ompakken, beschrijven en toegankelijk maken van alle archieven in beheer van het museum. Momenteel worden zij ingewerkt in hun taken aan de hand van de eerste archieven. Er is gestart met het verwerken van het archief van Ata Kandó en van Jo Bokma.


Archiefdoos Jo Bokma voor het ompakken

Veel van de negatieven en dia’s in het depot bevinden zich nog in voor het fotografisch materiaal schadelijke verpakkingen en sommige archieven zijn daardoor ook zeer ontoegankelijk. Deze verpakkingen worden tijdens het Actieplan vervangen door transparante hoezen waarop het inventarisnummer wordt genoteerd. Als een archief geen (bruikbaar) nummersysteem heeft, wordt een nummersysteem toegekend. Ook wordt het aantal objecten geteld en de conditie gecontroleerd en vastgelegd in Excel. Vervolgens wordt een stapel van deze vellen verpakt in een nieuwe archiefdoos.


Archief Jo Bokma na het ompakken

Als een archief goed is verpakt en ieder vel van een nummer is voorzien, kunnen de objecten worden beschreven door de registratoren. Zij nemen de informatie over van de oude verpakkingen, zodat deze niet verloren gaat en ook meteen digitaal beschikbaar is. Op basis van deze annotaties, registers en andere bronnen wordt van alle objecten het wie, wat, waar en wanneer vastgelegd. Binnen het Actieplan zal het grootste deel van de collectie worden beschreven op serieniveau, dat wil zeggen per filmrol of per onderwerp.

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi