22.02.21

Het Nederlands Fotomuseum heeft met bijdragen van particulieren en van het Mondriaan Fonds werk aangekocht van vijf hedendaagse makers. Het betreft werk van Laurence Aëgerter, Marwan Bassiouni, Sara Blokland, Dana Lixenberg en Henk Wildschut. Het Mondriaan Fonds maakte de aankopen van de eerste drie makers mogelijk middels de Bijdrage Collectieprogramma’s. Dankzij de privaten giften van de Fotomuseum Collectors Council werd werk aangekocht van de laatstgenoemde twee.

Het museum vindt een actief aankoopbeleid van hedendaagse makers cruciaal om de Collectie actueel en relevant te houden. En in deze onzekere tijden is het extra belangrijk benadrukt directeur Birgit Donker: ‘Door COVID-19 zijn veel opdrachten voor fotografen weggevallen. Wij willen blijven investeren in jong en bewezen
fotografisch talent in Nederland.’ Naast -uiteraard- kwaliteit is aansluiting op thema’s in de Collectie een belangrijk selectiecriterium van het aankoopbeleid en is er oog voor diversifiëring van de makers. Zodra het museum zijn deuren weer opent zijn de aankopen voor het publiek te zien.
Lees ook het blog van Birgit Donker over de aankopen.


Cathédrale 1h55’,uit de serie Cathédrales, 2014 © Laurence Aëgerter
Cathédrale 9’, uit de serie Cathédrales, 2014 © Laurence Aëgerter

Cathédrales, Cathédrales hermétiques en Photographic Treatment. Laurence Aëgerter
In de voetsporen van schilder Claude Monet maakte Laurence Aëgerter het werk Cathédrales. Dit werk bestaat uit een reeks van 126 fotografische opnamen, gemaakt van een foto van de kathedraal van Bourges uit de publicatie Cathédrales et Eglises de France uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. De opnamen maakte Aëgerter terwijl het boek open op de grond lag en het zonlicht dat door het raam van haar atelier viel over de grond schoof. Het zonlicht projecteerde een langzaam bewegende slagschaduw van het raamkozijn op het boek en de foto daarin. Aan het eind is de gehele foto door de schaduw opgeslokt. Aëgerters werkproces brengt een oude foto opnieuw tot leven, als een ode. Zij doet dat door middel van de letterlijke reproductie, maar ook door onze blik daarop te verstoren (de bewegende schaduw), een strategie die Aëgerter ook in andere werken toepaste, waaronder in de serie Cathédrales hermétiques.
Het museum kocht met steun van het Mondriaan Fonds werk aan uit drie projecten: vijf werken uit de serie Cathédrales, een werk uit serie Cathédrales hermétiques en Photographic Treatment ©. Aëgerter schonk het museum een origineel exemplaar van het boek Cathédrales et Églises de France.

New Dutch Views en Prayer Rug Selfies Marwan Bassiouni
Marwan Bassiouni’s fotoserie New Dutch Views werd onthaald als een ontmoeting tussen twee werelden. Ruim een jaar reisde hij door Nederland en fotografeerde uitzichten uit ramen van moskeeën. Op elke foto zie je ook een stukje moskee- interieur, dat meestal sterk contrasteert met de typisch Nederlandse buitenwereld. Bassiouni, een belijdend moslim, is gevoelig voor de stereotype manier waarop de islam vaak wordt uitgebeeld in het Westen. Zijn werk is een poging tot verzoening. Hij gebruikt het visuele domein om in één beeld twee volkomen verschillende sferen te vatten. Dit geldt ook voor zijn fotoserie Prayer Rug Selfies, een serie van honderd ‘selfies’, waarop steeds zijn reisgebedskleed op uiteenlopende locaties te zien is. Als moslim is bidden een belangrijk en dagelijks terugkerend ritueel. Zijn gebedskleed neemt Bassiouni dan ook altijd mee. Ook in deze serie integreert Bassiouni het geloof op een verrassende wijze met seculiere plekken als het park en het strand of zijn werk- en slaapruimte.


New Dutch Views #2, Nederland 2018 © Marwan Bassiouni, Courtesy Galerie Dürst Britt & Mayhew
19:58:10, 31 maart 2019, Thuis, Den Haag, Nederland © Marwan Bassiouni, Courtesy Galerie Dürst Britt & Mayhew

Het Nederlands Fotomuseum heeft met steun van het Mondriaan Fonds vier werken uit de serie New Dutch Views en vijf werken uit de serie Prayer Rug Selfies aangekocht.
Bassiouni schonk het museum een dummy van zijn eerste publicatie.
Het werk van Bassiouni is een momentopname van een veranderend Nederland en sluit daarmee aan op het werk van onder meer de Nederlandse fotograaf Ed van der Elsken, van wie het archief is opgenomen in de Collectie van het museum.

Reproduction of Familiy Part 2 en Related A photographic performance Sara Blokland
In haar werk – als kunstenaar en curator – verkent Blokland haar familiegeschiedenis, waarin het Jodendom, Suriname en de erfenis van de kolonisatie een rol spelen. In het werk Reproduction of Familiy Part 2 kijkt Blokland met een kritische blik naar de representatie van individuen in de koloniale geschiedenissen en toont hoe (de vertelling van) het verleden het heden vormt. Het werkt toont portretten van zeven mensen uit haar familie, die is geworteld in de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis. Deze portretten zijn gereproduceerd op objecten voor dagelijkse rituelen zoals servies. Afgebeeld op kopjes en borden zijn ze gereduceerd tot schijnbare decoratieve objecten enerzijds maar anderzijds ook juist ‘een verzameling van individuen die het object ‘waarde’ geven. Zoals afbeeldingen op servies van leden van het koninklijk Huis. Het servies is geplaatst op een verzameling lectuur over exotische kamerplanten en tropische gerechten. Verteld door de lens van exotisme, decoratie en onbekend smaken zoals vaak in koloniale musea. Zo kwam de ‘koloniale’ wereld in het verleden vaak binnen maar zo komt het verleden ook nog vaak koloniaal binnen.

Eenzelfde persoonlijke aanpak past Blokland toe in het werk Related A photographic performance. We zien een intiem moment tussen twee vrouwen van verschillende generaties. De jongste is de fotograaf zelf, de oudere is haar moeder.
Door een foto van haarzelf op schoot bij haar moeder ‘een fotografische performance’ te noemen, suggereert ze dat er meer aan de hand is. Onder alle knusheid schuilt een web van genetische, culturele en historische banden. De foto nodigt uit tot nadenken over de ingewikkelde verstrengeling van identiteit, cultuur en geschiedenis in onze postkoloniale samenleving.


Related: A Photographic Performance, 2007 © Sara Blokland
Reproduction of Family part 2, 2008 © Sara Blokland

Het Nederlands Fotomuseum heeft met steun van het Mondriaan Fonds deze twee werken van Blokland aangekocht. Het werk van Sara Blokland voegt een nieuw perspectief toe aan het onderwerp migratie, een van de thema’s in de Collectie, te zien in het werk van onder meer Maria Toby, Robert de Hartogh en Peter Martens.

Portretten Tupac Shakur en Christopher Wallace (Biggie) Dana Lixenberg
Dana Lixenberg fotografeerde rapper Tupac Shakur in 1993 in Atlanta voor het toen net opgerichte Vibe. Dat fameuze Amerikaanse hiphop tijdschrift publiceerde al eerder
foto’s uit haar Imperial Courts project, waarin zij wars van alle clichés een warm- menselijk en respectvol beeld geeft van de bewoners van een sociaal woonproject in de wijk Watts in South Central Los Angeles. Met Vibe onderhield Lixenberg een langdurige samenwerking, die belangrijk werd voor de ontwikkeling van haar fotografie. Het bijzondere aan het portret van Shakur is dat het een eigen leven is gaan leiden.
Tupac-fans lieten het eindeloos terugkomen in de vorm van onder meer muurschilderingen, tekeningen, tatoeages, bedrukte T-shirts en andere fan-art. Shakur werd in 1996 om het leven gebracht, een moord die nooit werd opgelost. Hetzelfde gold een jaar later voor de andere beroemde rapper van deze generatie, The Notorious B.I.G. alias Biggie. Ook van hem maakte Lixenberg een portret dat net zo onsterfelijk werd als de man op de foto.


Tupac Shakur, 1993 © Dana Lixenberg, Courtesy of the artist and GRIMM Amsterdam | New York

Christopher Wallace (Biggie), 1996 © Dana Lixenberg, Courtesy of the artist and GRIMM Amsterdam | New York

Het Nederlands Fotomuseum heeft met steun van de Fotomuseum Collectors Council vier foto’s aangekocht in verschillende formaten: twee keer een portret van Tupac Shakur, een in zwart-wit en een in kleur en ook twee portretten van Christopher Wallace, een in zwart-wit en een in kleur. Naast de portretten worden ook de betreffende magazines van Vibe aangekocht, zodat de context van de portretten gewaarborgd is.

Rooted Henk Wildschut

Al jaren heeft Henk Wildschut oog voor de mens op de vlucht. Na de fotoseries Shelter en Ville de Calais volgt Rooted, een serie waarin Wildschut het improvisatievermogen van de vluchteling bloot legt. In vluchtelingenkampen in droge gebieden als Libanon, Jordanië en Tunesië steken de tijdelijke bewoners met de materialen die voorhanden zijn veel energie in het laten groeien van iets groens. De minituintjes, plantenbakken en zelf verbouwde groenten zijn het bewijs van de hang naar huiselijkheid van de bewoners. Hoewel zij nergens in beeld komen, slaagt Wildschut er op fenomenale wijze in de nadruk op de menselijkheid van de vluchteling te leggen.


Choucha Camp, Tunesie, juli 2011, uit de serie Rooted © Henk Wildschut
Calais, Frankrijk, november 2015, uit de serie Rooted © Henk Wildschut

Het museum heeft met steun van de Collectors Council uit de serie Rooted zevenentwintig afdrukken van diverse formaten aangekocht. Het werk van Wildschut is een aanvulling op de Collectie van het museum, die veel documentairefotografie bevat uit de negentiende en twintigste eeuw. De thematiek van Rooted sluit aan op die van Ad van Denderen, Violette Cornelius en Ata Kandó, fotografen van wie werk reeds in de Collectie is opgenomen.

Fotomuseum Collectors Council
De Fotomuseum Collectors Council, bestaat uit een groep particulieren, die door het museum in 2019 is opgericht naar voorbeeld en met advies van de Photographs Council van het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. De Council is een exclusief membership van een kleine groep fotografieliefhebbers, verzamelaars en betrokkenen bij het museum, waarvan de bijdragen geheel ten goede komen voor aankopen. Het museum is de leden van de Council zeer dankbaar voor hun steun.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Collectieprogramma’s toe van 100.000 euro voor de periode 2020-2021. Met deze regeling, in combinatie met eigen budget, kan het Nederlands Fotomuseum zijn Collectie aanvullen met eigentijdse aanwinsten uit de Nederlandse fotografie.
Uit de toekenningsbrief van het Mondriaan Fonds:
"De Commissie waardeert het collectiebeleid van het Nederlands Fotomuseum, dat gericht is op de verwerving van samenhangende groepen foto's, waardoor een logisch verband ontstaat tussen de archieven en aankopen. (…) Ook waardeert de commissie de manier waarop het museum de collectie zichtbaar maakt en het publiek betrekt."

De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. De bijdrage kan worden besteed aan belangrijke aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond.

 

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi