23 april 2019

De directeuren van zeven landelijk en internationaal opererende fotografie instellingen
willen in gesprek met cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ze missen in het recent
uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur (Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur) een
eigen plek voor de professionele fotografie in een wereld waarin beeldcommunicatie,
en met name fotografie, is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de samenleving.

‘De Raad voor Cultuur onderscheidt in haar advies verschillende disciplines binnen de kunst
en cultuur. Daarin wordt het Nederlands Fotomuseum genoemd, als hoeder van de nationale
fotocollectie, maar verder blijft de fotografie als discipline vrijwel onbelicht. Dat is onterecht.’,
schrijven de directeuren in een brief aan de minister. De fotografie, zo stellen zij, neemt
binnen de beeldcultuur een specifieke plek in: ‘De kracht van het stilstaande beeld in de
visuele communicatie is gegroeid, zowel binnen de kunsten als daarbuiten. In de media, in
de wetenschap, het onderwijs, en als middel van individuele expressie, is fotografie het
meest gebruikte medium. Fotografie vertaalt moeilijk te duiden maatschappelijke
verschijnselen naar concrete beelden, prikkelt mensen de eigen rol daarin te onderkennen
en draagt bij aan hun visuele geletterdheid. Fotografie bevordert een maatschappelijke
dialoog die wezenlijk anders is dan op basis van taal alleen.’
Daarom is er volgens de directeuren behoefte aan een stevige infrastructuur voor fotografie.
Zij werken aan de oprichting van het Platform Fotografie Nederland, dat is bedoeld als
ideeënbron, netwerkplaats, pleitbezorger en aanspreekpunt. ‘Maar de duurzame
bestendigheid van een betekenisvol beleid vraagt ook om een gericht beleid van uw
ministerie. Beleid dat ontwikkelingen van onderop versterkt en dat wordt ontwikkeld samen
met instellingen die zich professioneel met fotografie bezighouden. Juist zij kunnen de
overheid en ondersteunende fondsen van inhoudelijke kennis en advies voorzien.’, zo
besluiten zij de brief.

De ondertekenaars van de brief zijn:
Theo Andriessen, zakelijk directeur BredaPhoto
Lars Boering, directeur World Press Photo
Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum
Suzanne Henning, directeur DuPho
Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht | Huis van de Fotografie
Femke Rotteveel, directeur FOTODOK
Bas Vroege, directeur Paradox

Lees hier de brief

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi