De afdeling educatie van het Nederlands Fotomuseum heeft educatieve programma’s voor een breed publiek; van 4 tot 104 jaar! Met onze programma’s bieden we een breed en rijk aanbod voor zowel het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho). We bieden iedere doelgroep  verschillende programma’s. Onze rijke fotografiecollectie behoort tot het visuele geheugen van Nederland en vormt mede de inspiratie voor de programma’s. Centraal staat de belangrijke rol die de huidige visuele beeldcultuur in ons leven inneemt. Hierbij richt het museum zich  in het bijzonder op visuele geletterdheid.

Visuele geletterdheid
Visuele geletterdheid wordt ook wel ‘begrijpend kijken’ genoemd en is een belangrijk onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheid mediawijsheid. Meer en meer gebruiken we beeld om met elkaar te communiceren: een GIFje of emoji om ons gevoel uit te drukken, een foto of video om te delen waar we zijn of wat we doen. Visuele geletterdheid leert ons hoe we visuele media als televisie en internetbeelden kritisch kunnen leren beoordelen. Er bestaat namelijk niet zoiets als een objectief, neutraal beeld. Beelden worden altijd vanuit een bepaalde invalshoek bekeken, bedacht, gemaakt en gedeeld.

Beelden beïnvloeden de manier waarop wij naar de wereld kijken. Als visueel geletterde ben je in staat op een actieve en bewuste manier kritisch om te gaan met beelden. Daarnaast kun je doorgronden wat het doel, de waarde en de invloed van beelden kan zijn.

Het Nederlands Fotomuseum heeft de  ambitie een voortrekkersrol te spelen  als het gaat om visuele geletterdheid en  biedt op verschillende niveaus educatieve  projecten aan.


Dukdalfschool, Rotterdam (1979) © Robert de Hartogh / Nederlands Fotomuseum

Visual Thinking Strategy
Samen in gesprek gaan over beeld doet het museum aan de hand van Visual Thinking Strategy (VTS). Bij deze methode wordt op een open manier, zonder oordeel, naar fotografie gekeken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, ontstaan nieuwe ontdekkingen. VTS leidt tot beter kijken, luisteren en interpreteren. Tegelijkertijd vergroot het de betrokkenheid en motivatie bij het kijken naar fotografie. Via deze methode gaat het museum het gesprek aan  met bezoekers en leerlingen.

Educatieve projecten 2019-2020 op maat
In het schooljaar 2019-2020 werkt het Nederlands Fotomuseum aan twee nieuwe educatieve projecten, die tot stand zijn gekomen in samenwerking met onderwijs- en culturele instellingen. Fotografie en visuele geletterdheid lopen als een rode draad door de programma’s. Een ander belangrijk component is het samenbrengen van kinderen en jongeren die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi

Vanwege de corona virus maatregelen wordt uw webshop order tijdelijk niet verwerkt / Due to the corona virus measures your webshop order will temporarily not be processed. Sluiten