Data
De cursus van 2017 is inmiddels gestart. Zodra de data en voor 2018 bekend zijn zullen deze hier worden gecommuniceerd. 

Het Nederlands Fotomuseum en de Universiteitsbibliotheek Leiden organiseren jaarlijks de cursus Determineren van histori­sche fotografische procedés, voor conservatoren, archivarissen en andere belangstellenden op het gebied van de fotografie. De cursus vindt plaats bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Tijdens de cursus maken de deelnemers van nabij kennis met een selectie van originele historische foto’s en objecten uit de prachtige historische collectie van de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

De cursus voor 2017 is inmiddels gestart. Zodra de data voor 2018 bekend zijn, zullen wij deze hier communiceren.

Vooral onder archivarissen en conservatoren die fotografieverzamelingen beheren, bestaat grote behoefte aan kennisverwerving op het gebied van histo­rische procedés, onder meer met het oog op preventieve conser­vering en restauratieproblematiek. Vanuit die ervaring is een structurele basis voor deskundigheidsbevorde­ring gelegd in de vorm van een cursus van langere duur, waarin het determineren van historische en hedendaagse fotografische procedés – aan de hand van historische voorbeelden – diepgaand kan worden bestu­deerd. Specifieke deskundigheid of 'connaisseurschap' is een sleutelwoord bij de invulling van beheer- en bestuursfuncties in fotografie verzamelende instel­lingen. Zowel ten behoeve van oud-studenten als van collega’s in musea en archieven bieden wij daarom deze nascholingscursus aan.

De cursus, waarin theorie en praktijk evenre­dig aan bod komen, is een coproductie van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden (drs. M.E.N. van den Heuvel, conservator fotografie) en het Nederlands Fotomuseum (restaurator dhr. Herman Maes).

Meer informatie en aanmelden? Bekijk de brochure.

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi