Partners en financiers Nederlands Fotomuseum

Het Nederlands Fotomuseum dankt zijn partners die het behoud van de Collectie, tentoonstellingen en activiteiten mogelijk maken.

Sinds de oprichting van het Nederlands Fotomuseum in 2003 ontvangt het Nederlands Fotomuseum structureel subsidie van het Ministerie van OCW, de gemeente Rotterdam en founding father het Wertheimer Fonds. Ook steunt de VriendenLoterij het museum sinds 2007 met een jaarlijks vast bedrag en sinds enkele jaren ook via geoormerkt werven. Sinds 2019 kunnen we hier het Mondriaan Fonds aan toevoegen, dat een subsidie voor twee jaar heeft toegekend ter ondersteuning van het aankoopbeleid in 2020 en 2021. En sinds 2020 draagt ook de Rotterdamse stichting Droom en Daad bij aan het museum. Nationale-Nederlanden is sinds 2017 Corporate Partner Collectie en heeft specifieke Collectietentoonstellingen of -projecten ondersteund. Sinds 2021 is Canon als partner van het Nederlands Fotomuseum toegetreden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap

De jaarlijkse subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap is gericht op presentatie en op het beheer en behoud van de Collectie die sinds 2015 door de Minister van Cultuur is aangewezen als Collectie van nationaal belang. Per 2021 valt het museum onder de nationale Erfgoedwet en ontvangt het museum structureel ruim 1,5 miljoen extra subsidie van het ministerie om aan de wettelijke verplichtingen van de Erfgoedwet te kunnen voldoen. Om deze subsidieverhoging toegewezen te krijgen, heeft het museum het afgelopen jaar in nauwe samenspraak met de Erfgoedinspectie een actieplan uitgewerkt, dat ertoe leidt dat in vijf jaar tijd de registratiegraad wordt verhoogd van 13 naar 95 procent en de digitaliseringsgraad van 4 naar 25 procent. Hiermee kan het museum beter gaan voldoen aan de wettelijk taken van het beheren van een Collectie van nationaal belang en deze ontsluiten voor het publiek.

De gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam draagt met zijn jaarlijkse subsidie bij aan de dekking van de werking van het museum. Samen met de gemeente heeft het museum het doel een rijk cultureel aanbod neer te zetten voor de stad en haar inwoners.
Voor 2020/21 heeft de gemeente samen met de filantropische instelling Droom en Daad om niet de ruimte LP-oost aan het museum ter beschikking gesteld, zodat hier de permanente collectiepresentatie de Eregalerij van de Nederlandse fotografie op een indrukwekkende manier gepresenteerd kan worden. Zowel de gemeente als het museum verwacht hiermee een uniek aanbod neer te zetten voor de inwoners van de stad, de scholen en toeristen die Rotterdam bezoeken.
Ook heeft het museum de ambitie neergelegd educatieve programma’s op te stellen voor Rotterdamse scholen, waarbij we ons vooral richten op scholen op Zuid. In 2020 besloot de gemeente Rotterdam na een positief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de structurele subsidie met 256.000 per jaar te verhogen, ten gunste van de Eregalerij en van fair pay voor de medewerkers met ingang van 2021.

CANON

Zowel het Nederlands Fotomuseum als CANON is actief op het gebied van fotografie, digitalisering (beeldverwerking) en technologische innovatie. Het Nederlands Fotomuseum hecht veel waarde aan het ontwikkelen van een inhoudelijk strategisch partnership om verdere stappen te maken op specifieke onderdelen zoals onder andere de collectie, educatie en digitalisering van de collectie. De focus van onze samenwerking ligt op het behoud van het erfgoed voor de toekomst, gerealiseerd met de apparatuur van CANON. Beide partijen versterken door de samenwerking elkaars missie en visie. De missie van het museum en die van CANON hebben dezelfde klank (Visuele Verhalen die er toe doen en Live for the Story). We blijven met elkaar verhalen vertellen aan de hand van fotografie. Daarin hebben wij elkaar gevonden.

Wertheimer Fonds

Het Wertheimer Fonds is de grondlegger van het Nederlands Fotomuseum. Mede door het legaat van amateurfotograaf Hein Wertheimer heeft het Nederlands Fotomuseum kunnen uitgroeien tot hét nationale museum van de fotografie uit Nederland, met een indrukwekkende Collectie van meer dan 5,6 miljoen beelden met meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Met het legaat is het Wertheimer Fonds ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds beheert het Wertheimer Fonds, één van de grootste fondsen op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De missie van het museum sluit naadloos aan bij de doelstelling van het Wertheimer Fonds. Beide staan voor fotografie uit Nederland, waarin zowel de professionele als de amateurfotografie een plek heeft. Het museum en het fonds trekken samen op om de fotografie uit Nederland te bevorderen door het organiseren van tentoonstellingen en activiteiten en het verder ontsluiten van de Collectie. Het museum ontvangt van het Wertheimer Fonds jaarlijks een structurele bijdrage van 400.000 euro. Daarnaast draagt het Fonds met grote regelmaat bij aan bijzondere Collectieprojecten die het museum realiseert.

VriendenLoterij

Het Nederlands Fotomuseum is sinds 2007 partner van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij is dé cultuurloterij van Nederland waar jaarlijks ruim 600.000 mensen meespelen. Dankzij haar deelnemers mag de VriendenLoterij elk jaar een groots bedrag verdelen onder 66 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. Het Nederlands Fotomuseum is een van de culturele beneficiënten. Dankzij deze bijdrage is het mogelijk om tentoonstellingen te maken en werk aan te kopen van toonaangevende fotografen waarmee we de Collectie verrijken.

Toekenning extra project
Tijdens het Goed Geld Gala op woensdag 5 februari 2020 ontving het museum een bedrag van 500.000 euro voor de Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Elk jaar steunt de VriendenLoterij een aantal extra projecten. Dankzij deze bijdrage kan het museum een nieuwe vaste presentatie realiseren.

Geoormerkt werven
Naast de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij, doet het museum sinds 2018 succesvol mee met het ‘geoormerkt werven’. Dit zorgde in 2020 voor een extra financieringsbron van 73.000 euro.

 

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Collectieprogramma’s toe van 100.000 euro voor de periode 2020-2021. Met deze regeling kan het Nederlands Fotomuseum zijn Collectie aanvullen met eigentijdse aanwinsten uit de Nederlandse fotografie.

 

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is vanaf 2017 Corporate Partner Collectie van het Nederlands Fotomuseum. Zowel Nationale-Nederlanden als het Nederlands Fotomuseum zijn nauw verbonden met de Nederlandse samenleving.

Dit komt onder meer tot uiting in de campagnes van Nationale-Nederlanden waarin de unieke belevingswereld van verschillende Nederlanders centraal staat; ‘Er is maar één Nederlander zoals jij’. Het Nederlands Fotomuseum beheert de Collectie van Nederlands grootste fotografen. Met meer dan 5 miljoen beelden wordt de Nederlandse geschiedenis van 1900 tot nu weergegeven: van grote Nederlandse gebeurtenissen tot kleine, persoonlijke emoties. Nationale-Nederlanden en NN Group zijn Corporate Partner Collectie en ondersteunen specifiek tentoonstellingen en projecten van deze unieke collectie die een belangrijk deel van het visuele erfgoed van Nederland vertegenwoordigt. Ook wordt de collectie van Nationale-Nederlanden verrijkt door de aankoop van afdrukken van Nederlandse fotografen uit de Collectie van het Nederlands Fotomuseum voor de inrichting van NN kantoren.

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi