Informatieblad bruiklenen 2019
Bruikleenaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van het Nederlands Fotomuseum, mevrouw Birgit Donker. Als bijlage graag een gespecificeerde objectenlijst, met opgave van de voorgenomen wijze van exposeren (liggend, hellend, hangend), wensen ten aanzien van passe-partout en wissellijst. Een actueel facility report van alle beoogde bruikleen venues is noodzakelijk voor de beoordeling van de bruikleenaanvraag. Aanvragen ontvangen wij graag minstens 6 maanden voor aanvang van de tentoonstelling.

Aanvrager wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het al dan niet verstrekken van het bruikleen alsmede over de voorwaarden en te verwachten kosten.
De toegestane expositieperiode is maximaal 3 maanden.

De bruikleenkosten bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Handling per voorwerp
Bij de aanvraag van een bruikleen wordt uitgegaan van een standaardbedrag, dit is inclusief handling, administratie, voorwerpcontrole en het maken van conditierapporten. Bij uitzonderlijke voorwerpen kan er afgeweken worden van het standaardbedrag.
  Handling:  € 125,00

2. Materiële verzorging
Foto’s worden ingelijst in bruikleen gegeven en mogen niet worden uitgelijst. De lijsten dienen aan de muur geschroefd geëxposeerd te worden. Dummies, tekeningen, boeken, tijdschriften en documenten worden opgezet in bruikleen gegeven en mogen uitsluitend worden geëxposeerd in gesloten vitrines.
De kosten voor het inlijsten en opzetten zijn voor rekening van de bruikleennemer.

 Passe-partouts, excl. arbeidsloon:  €30,- per stuk
 Montage en demontage (arbeidsloon) tot 10 objecten:  €400,-
 Montage en demontage (arbeidsloon) tot 25 objecten:  €800,-
 Opzetten dummies en documentenb(arbeidsloon en materiaalkosten):  €50,- per stuk                              

Indien nodig worden kosten voor objectbehandeling/restauratie berekend volgens de werkelijke behandelingsduur.

3. Verpakken en transport
Het verpakken en transport wordt doorberekend. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van door het Nederlands Fotomuseum goedgekeurde kunsttransporteurs zoals bijvoorbeeld Hizkia van Kralingen, Kortmann Art Packers of Crown Art Packers.
 Verpakkings- en transportkosten:  kostprijs

Indien schriftelijk is overeengekomen dat bruikleennemer het vervoer zelf per auto mag uitvoeren, dan mag dit alleen onder begeleiding van minstens één chauffeur en één bijrijder, waarbij één van beiden in dienst is van bruikleennemer en gemachtigd is om de overdrachtsformulieren te ondertekenen.

4. Verzekering
Bruikleennemer draagt alle kosten voor  verzekering op een Nederlandse ‘all risks’ polis ‘van spijker tot spijker’. Bruikleennemer regelt de verzekering en stuurt het verzekeringsbewijs voorafgaand aan het heen-transport naar het Nederlands Fotomuseum.

Gegevens omtrent verzekerde waarden zijn strikt vertrouwelijk en worden door bruikleennemer niet aan derden ter beschikking gesteld.

5. Koerier
In principe zal er geen koerier meekomen met de bruikleen. Mocht dit echter toch nodig zijn dan gelden de volgende tarieven:
 Koerierskosten:  €150,00/dagdeel
 Reiskosten:  kostprijs
 Per diem:  €75,00

De kosten worden door het museum aan de bruikleennemer in rekening gebracht. Er vinden in principe geen directe transacties tussen de bruikleennemer en de koerier plaats.

6. Tussentijdse controles en objectwisselingen
Bij langdurige bruiklenen kan het voorkomen dat objecten die gevoelig zijn voor licht- en klimaatinvloeden na verloop van tijd gewisseld moeten worden. Indien er een wisseling noodzakelijk is, worden de kosten die hiermee verband houden aan de bruikleennemer doorberekend, op basis van de bovenstaande kosten voor verpakken, transport en een koerier.

7. Digitalisering
Voor publicaties e.d. van de bruikleenobjecten mogen alleen afbeeldingen worden gebruikt die door de bruikleengever zijn verstrekt. Indien nog geen professionele opnames aanwezig zijn, worden die door een ingehuurde fotograaf gemaakt. Hiervoor wordt de kostprijs in rekening gebracht.

Digitaliseringskosten:
 Scankosten voor gebruik in publicatie:  €21,00 per opname
 Scankosten voor gebruik als blow-up:  €65,00 per opname

Afdrukkosten nieuwe afdruk op barietpapier, afhankelijk van maat:
30x40 cm.  €70,00 per afdruk
40x50 cm.  €90,00 per afdruk
50x60 cm.  € 100,00 per afdruk

8. Auteursrechten en naamsvermelding / Intellectuele eigendom
Voor gebruik van foto’s ten behoeve van de tentoonstelling (catalogus, promotiemateriaal etc.) worden gebruiksrechten in rekening gebracht. Bruikleennemer zal met het Nederlands Fotomuseum of andere rechthebbende(n) overleggen over de vergoeding voor gebruik van het materiaal.

Het Nederlands Fotomuseum beheert namens een aantal fotografen/ nabestaanden/ rechthebbenden het archief en de auteursrechten. Met hen hebben wij contractuele afspraken voor het rekenen van een auteursrechtelijke vergoeding bij gebruik. Inkomsten uit het auteursrecht worden door de rechthebbenden gedeeld met Nederlands Fotomuseum en worden door ons aangewend voor het beheer en behoud van de collectie. Bruikleennemer is zelf verantwoordelijk voor het opsporen en benaderen van andere rechthebbenden.

Voor gebruikstarieven: zie Beeld voor publicatie.

In catalogi, tentoonstellingsteksten, uitnodigingen en op alle andere voor het publiek bestemde aanwijzingen bij ieder object de naam en het logo van de bruikleengever als volgt vermelden:

© [naam fotograaf], Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

9. Catalogi
Bruikleennemer stelt van de tentoonstellingscatalogus twee exemplaren aan het Nederlands Fotomuseum beschikking. Van overig drukwerk waarin het bruikleen wordt genoemd ontvangt het Nederlands Fotomuseum graag één exemplaar.

NB Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW binnen Nederland

U kunt uw bruikleenverzoek sturen naar:
Nederlands Fotomuseum
tav. Birgit Donker
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam 

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi