11 juni 2019

Minister van Engelshoven (OC&W) wil jaarlijks 1,5 miljoen extra subsidie toekennen aan het Nederlands Fotomuseum. Dat heeft zij vandaag in haar Uitgangspuntenbrief voor de cultuurperiode 2021-2024 bekend gemaakt. ‘Wij zijn verheugd dat de minister de urgentie van de situatie van het Nederlands Fotomuseum, de hoeder van ons fotografisch erfgoed, erkent en hier extra structurele subsidie voor vrijmaakt’, zegt Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum.

Links: Vali Meyers, 1954 / Kleurendia met zwaar aangetaste beeldlaag. Nederlands Fotomuseum / © Ed van der Elsken. Rechts: © Fred Ernst

Met haar voornemen volgt de minister een advies van de Raad voor Cultuur over het Nederlands Fotomuseum: ‘De raad adviseert om voor het nationale fotoarchief middelen vrij te maken op de erfgoedbegroting.’ Het museum beheert met ruim 5,5 miljoen objecten, na Naturalis de grootste museumcollectie. Het Nederlands Fotomuseum heeft vanuit de overheid de taak gekregen het fotografisch erfgoed van Nederland te beheren en te presenteren. Van de collectie is op dit moment slechts 13 procent geregistreerd en 4 procent gedigitaliseerd. Zoals de Raad voor Cultuur in zijn advies stelt: ‘versterking is nodig om deze organisatie [haar] verantwoordelijkheid in de BIS te kunnen laten nemen en de daarbij behorende taken te vervullen.’

Behalve de Rijksoverheid draagt de gemeente Rotterdam bij aan het museum. In 2003 haalde Rotterdam het nationaal fotografiemuseum binnen en ontfermde zich over het museum door de huisvestigingskosten en een deel van het personeel en programmering te subsidiëren. Inmiddels zijn de huisvestingslasten hoger dan de subsidie. Volgend jaar beslist de gemeente over de subsidie voor het museum in de periode na 2021.

Gebouw Las Palmas Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 - 2019 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi